Lägga till epostkonto i Thunderbird

1.) Starta Mozilla Thunderbird och välj sedan att klicka på ”Verktyg” och ”Kontoinställningar”.
 1. Klicka på ”Kontoåtgärder” och välj sedan ”Lägg till e-postkonto..”
 1. Fyll i Ditt namn, epostadressen samt lösenordet för epostadressen, klicka sedan på ”Fortsätt”.
 1. Thunderbird kommer nu försöka ställa in inställningarna automatiskt. Vi rekommenderar att man då klickar på
  ”Stoppa”eller låter Thunderbird söka klart. Klicka sedan på ”Manuell inställning”.
 1. Markera/Välj ”Serverinställningar” för epostadressen och fyll sedan i ”mail.dindomän.se” vid ”Servernamn” om Du valt att inte använda SSL/TLS/STARTTLS
  – eller serverns namn där Ditt kontopaket ligger om Du valt att använda SSL/TLS ( i exemplet anges ”manu1.manufrog.com” eftersom SSL/TLS är valt)
  (maila oss om Du är osäker på vilken server Ditt kontopaket ligger på).

Ändra till port ”993” om IMAP + SSL/TLS är valt. Om POP3 + SSL/TLS är valt ska port 995 anges.
Om IMAP utan SSL/TLS/STARTTLS är valt ska port 143 anges och om POP3 utan SSL/TLS/STARTTLS är valt ska port 110 anges.

Se även till så ”Lösenord” är valt som ”Autentiseringsmetod” + att ”Användarnamnet” är angivet i form av epostadressen. Klicka sedan på ”Ok”.


 1. Markera/Välj ”Server för utgående e-post” och markera därefter epostadressen och klicka på ”Redigera”.


 1. Fyll i ”mail.domännamn.se” vid ”Server” om Du valt IMAP/POP3 Utan SSL/TLS/STARTTLS
  eller serverns namn där Ditt kontopaket ligger om Du valt IMAP/POP3 Med SSL/TLS.
  Ändra sedan vid ”Port” till 26 om Du valt IMAP/POP3 Utan SSL/TLS/STARTTLS eller till 465 om Du valt IMAP/POP3 Med SSL/TLS.
  Se även till att ”Lösenord” är valt som ”Autentiseringsmetod” + att ”Användarnamnet” är angivet i form av epostadressen.
 1. Klicka därefter på Ok och nu ska Du kunna skicka och ta emot epost.