Author admin     Category 2006     Tags

06-12-30: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r30 på alla servrarna ikväll – flera script var uppdaterade. 06-12-21: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r29 på alla servrarna ikväll – flera script var uppdaterade. 06-12-15: Mer RAM-minne installerades på Manu1-servern inatt. Neretid förekom pga detta. 06-12-03: RAM-minnet byttes ut på Manu6-servern under natten. 06-11-12: Fantastico uppgraderades till

Read more…