Author admin     Category Uncategorized     Tags

Fantastico uppdaterades idag till version 2.10.4 r26 (senaste och stabila versionen) på samtliga servrar.  Flera viktiga säkerhetsuppdateringar för flera skript fanns med – läs mer i forumet.