Author admin     Category Uncategorized     Tags

Fantastico uppgraderades ikväll på samtliga servrar till version 2.10.4 r28.  Flera skript var uppdaterade, läs mer på forumet.