Author admin     Category Uncategorized     Tags

Fantastico uppgraderades idag till version 2.10.4 r31 på samtliga servrar. En lista över skripten som uppdaterades finns i forumet.