Author admin     Category Uncategorized     Tags

Nätverksarbete kommer ske i datacentret i USA vid kl. 09:00 på fredag den 30:e april 2010.  Ingen neretid ska förekomma, men det kan förekomma oförutsägbara störningar.