Author admin     Category Uncategorized     Tags

Fantastico uppgraderades idag på samtliga servrar till senaste versionen (2.10.4 r39).  Flera skript var uppdaterade, se hela listan på forumet.