Author admin     Category Uncategorized     Tags

Fantastico uppgraderades till version 2.10.4 r43 på samtliga servrar under onsdagen.  Flera skript var uppdaterade – se hela listan på forumet.