Author admin     Category Uncategorized     Tags

Alla nya konton hamnar alltid på servrar som har PHP 5.3 installerat. Uppgradering pågår på övriga servrar – ca 4 servrar per helg uppgraderas så vi planerar att samtliga ska vara klara i december.