Nyheter
Author admin     Category 2005     Tags
05-12-25: Alla kontopaket uppgraderades med högre trafikgränser ikväll. Läs mer här.
05-12-23: Vi införde idag ett nytt ticket-system för supportärenden, som ska förbättra supportern ytterligare. Läs mer här.
05-12-14: Backup-hårddisken byttes ut på Manu2-servern vid 9.30 tiden idag. Neretid pågick ca 10 minuter pga detta. Läs mer här.
05-12-11: Nätverket för Manu3-servern uppgraderades mellan kl. 13.00 till 14:18 för att förbättra skyddet mot bla. D-dos attacker. Servern kunde ej nås under uppgraderingen.
05-12-10: MySQL var nere mellan kl.10-13 på Manu1-servern idag. Vi har nu optimerat MySQL samt åtgärdat felen.
05-12-03: Alla servrar åtgärdades med bättre skydd mot intrång. Läs mer på forumet.
05-11-30: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r3 på servrarna. Flera script var uppgraderade.
05-11-27: Nätverket för Manu1-servern uppgraderades mellan kl. 13.00 till 15.10 för att förbättra skyddet mot bla. D-dos attacker. Servern kunde ej nås under uppgraderingen.
05-11-21: Manu1-servern fick störningar pga en d-dos attack kl.20:50 ikväll. Attacken isolerades helt kl.21:09.
05-11-11: Fantastico uppgraderades ikväll på servrarna till version 2.10.2 r2.
05-11-10: Efter en teknikers misstag under natten, så fungerade inte mailservern under dagen på Manu1-servern. Störningar förekom även för Mysql. Allt är nu åtgärdat.
05-11-09: Fantastico åtgärdades så att det åter fungerar på Manu4-servern.
05-11-09: Manu1-servern drabbades av en dagslång neretid pga hårddisken strulade, och till slut fick bytas ut. Mer info finns på forumet.
05-11-08: Pga Netenberg har problem med sina servrar, fungerar inte Fantastico som det ska på Manu4-servern.
05-11-01: Manu1 servern drabbades åter av neretid idag mellan kl. 08:10 – 09:03. Åtgärder pågår för att få servern stabil igen.
05-10-29: Manu1 servern drabbades av neretid mellan kl. 08:00 – 11:00. Apache vägrade starta efter omstart.
05-10-27: Fantastico uppgraderades till version 2.10.0 r16 på servrarna under morgonen.
05-10-25: En D-dos attack drabbade datacentret vid 14 tiden idag, så våra servrar inte kunde nås.
05-10-14: Status-sidan åtgärdades så den numera fungerar som den ska igen.
05-10-11: Manu1-servern hade åter störningar för bla. MySQL under dagen.
05-10-11: Manu1-servern hade störningar för ”named” vid 20:00 – 20:30 tiden.
05-10-10: Manu3-servern drabbades av neretid mellan kl. 02:48 till 04:30 pga en switch & kabel krånglade i datacentret. De byttes ut för att åtgärda felet.
05-10-08: Fantastico uppgraderades till version 2.10.0 r14 på servrarna. Några mindre justeringar/buggar åtgärdades.
05-10-08: Rättade till i php-koden så att även vissa versioner av Opera & Firefox fungerar korrekt vid en beställning av ett konto hos oss.
05-10-06: Fantastico uppgraderades till version 2.10.0.r13 på servrarna. Joomla lades till & 14 nya templates för Templates Express.
05-10-04: Fantastico uppgraderades till version 2.10.0 r12 på servrarna. Flera script blev uppdaterade.
05-10-03: Manu1-servern drabbades av störningar för Imap under dagen. Orsaken var att flera Horde-sessions hade hängt sig.
05-10-01: En D-Dos attack orsakade störningar på datacentret vid kl. 15:48 – 16:00 tiden. Mer störningar förekom för vissa Svenska ISP’er fram till kl. 16:55.
05-09-20: Nu erbjuder vi alla att även betala via BankGiro & PlusGiro.
05-09-19: Störningar pågick under dagen på Manu3-servern vid kompilering av Apache.
05-09-19: MySql uppgraderades till version 4.1.13 på Manu3-servern under natten.
05-09-18: Fantastico uppgraderades till version 2.10.0 r9 på servrarna. Flera script blev uppdaterade.
05-09-16: Cpanel uppgraderades inatt på servrarna till version 10.8.0 r3.
05-09-14: Fantastico uppgraderades till version 2.10.0 r8. Flera script blev uppdaterade.
05-09-13: Datacentret drabbades av störningar under kvällen.
05-09-12: Nu kan även direktbetalning via Handelsbanken ske med Payson.
05-09-06: Fantastico uppgraderades till version 2.10.0 r5 på servrarna.
05-09-06: Cpanel uppgraderades på servrarna till version 10.6.0
05-09-06: Under 1 timme idag kunde vissa kunder som har Telia, Comhem ej nå våra servrar. Felet låg hos Telia.
05-09-06: Manu2-servern låg nere mellan 09:07 och 10:11 idag. Detta pga en oplanerad kompilering.
05-09-01: Störningar förekom under dagen på Manu1-servern. Diskkvots-justering samt dubbel backup var orsaken.
05-08-31: Byte av en Backup-hårddisk på Manu1-servern genomfördes under natten till onsdagen vid ca kl.04:00. Bytet tog ca 20 minuter, vilket orsakade neretid.
05-08-25: Länken till phpMyAdmin flyttas i Cpanel. Läs mer på forumet.
05-08-24: Mindre störningar för phpMyAdmin pågick på Manu1-servern idag. Underhållsarbete var orsaken.
05-08-23: Störningar har pågått, och pågår på Manu1-servern ikväll. Uppgradering av Cpanel är orsaken.
05-08-20: Apache startades om på Manu1-servern, vilket medförde störningar mellan kl.13:54 – 14:02.
05-08-19: Apache kompilerades så att GD åter fungerade på manu3-servern ikväll.
05-08-19: Fantastico uppgraderades till version 2.8.8 r11 på servrarna. Några mindre buggar rättades till.
05-08-14: Statussidan på manufrog.com uppdaterades. En mer överskådlig bild av servrarnas status blev resultatet.
05-08-09: Telia/Comhem kunder drabbades av att de inte kunde nå servrarna under en timme ikväll. Felet låg hos Telia/Comhem.
05-08-05: Manu1-servern hade driftstörningar mellan kl. 05:46 – 06:02 idag.
05-07-29: Spamproblem på Manu1-servern. Läs mer på forumet.
05-07-23: Fantastico uppgraderades till version 2.8.8 r10 på servrarna. 4 nya templates lades till i Templates express.
05-07-22: Cpanel uppgraderades till version 10.2.0-STABLE 83 på servrarna under natten.
05-07-18: Fantastico uppgraderades till version 2.8.8 r9 på servrarna inatt.
05-07-14: En åskstorm pga en orkan lokalt över Orlando orsakade kraftiga störningar för datacentret där våra servrar finns placerade. Dessa störningar pågick mellan kl. 22:50 – 23:19.
05-07-13: Apache var nere på Manu2-servern mellan kl.22:56 – 23:08 pga en kompilering av php. Detta för att Exif att fungera igen.
05-07-13: Php kompilerades under natten så Exif stödet på Manu1-servern fungerade åter.
05-07-05: Manu2-servern drabbades av neretid mellan kl. 01:51 – 02:13. Vi beklagar detta.
05-07-03: Fantastico uppgraderades till version 2.8.8 r8. Flera script blev uppdaterade.
05-06-23: Nätverksstörningar pågick mellan kl. 07:29 – 07:39 idag.
05-06-17: Fantastico uppgraderades till version 2.8.8.r3 på servrarna. En del buggar hade åtgärdats.
05-06-10: Manu2 servern har nu varit och är stabil sedan våra åtgärder den 8 juni.
05-06-07: Imap och MySQL drabbades av störningar under dagen på Manu2 servern. Läs mer på forumet.
05-06-06: Manu2 servern drabbades av att Apache var nere mellan kl.02:20 – 08:20. Ett allvarigt misstag gjorde att servern inte startades om. Detta skall inte upprepas. Läs mer.
05-06-04: Nätverksstörningar pågick mellan kl. 07:45 – 08:00. En systemåterställning och omstart av Datacentrets huvud switch skedde.
05-06-02: Fantastico uppgraderades till version 2.8.6 r2. Bla. lades 10 nya templates till för Templates Express.
05-05-31: Apache var nere på Manu1 servern mellan kl. 23:29 – 23:43 pga en kompilering som gjordes för att bla. få Freetype att fungera igen.
05-05-29: Manu2 servern var nere mellan kl. 16:55 – 16:58 pga en omstart av servern. Detta pga MySQL hade haft störningar tidigare.
05-05-24: Manu1 servern drabbades av neretid och störningar mellan ca kl. 20:55 – 02:00 ikväll. En oplanerad kompilering var orsaken. Läs mer på forumet.
05-05-20: Datacentret uppgraderade sitt nätverk så störningar förekom mellan kl. 17:20 – 17:30 ikväll.
05-05-12: Fantastico uppgraderades till version 2.8.6 r1 på servrarna. En del buggar hade åtgärdats.
05-05-09: MySql servern på Manu1-servern har haft problem under dagen. Se mer på forumet.
05-05-08: Cpanel är nu uppgraderat till version 10.2.0-STABLE 82 på alla servrar.
05-05-08: Apache var nere kl. 11:43 – 12:17 på Manu2-Servern pga en kompilering.
05-05-05: Apache kompilerades på Manu1-servern vid 19-tiden ikväll. Inga störningar förekom pga detta.
05-04-30: Datacentret drabbades av nätverksproblem mellan kl. 16:50 – 17:00, vilket innebar att även våra servrar drabbades av neretid.
05-04-27: Mellan kl. 13:20 – 13:39 var Servern Manu1 nere pga MySQL problem.
05-04-26: Fantastico uppgraderades till version 2.8.4 r7. Script blev uppgraderade. Se mer på forumet.
05-04-20: Server Manu1 var nere mellan kl. 23.29 – 00.30 ikväll. Felet har åtgärdats, så fler neretider skall ej ske.
05-04-18: Server Manu1 drabbades av störningar under dagen, vilket bla. medförde att sidor laddades segare än normalt. Läs mer på forumet.
05-04-10: Fantastico uppgraderades på servrarna ikväll till version 2.8.4 r6. En del script hade uppgraderats.
05-04-10: Apache var nere mellan kl. 21:35 – 21:48 ikväll på Manu2-servern. Det berodde på att en kompilering av Apache gjordes för att få vissa script i Fantastico att fungera.
05-04-05: Cpanel uppgraderades till version 10.0.0-RELEASE 161 på manu1 servern för att få vissa funktioner att fungera korrekt.(samma Cpanel-version finns tidigare på manu2 servern)
05-04-02: Fantastico uppgraderades till version 2.8.4 r5 på servrarna med bla. nya templates för Templates Express.
05-03-30: Mellan kl.12:50 – 14:01 låg MySQL nere. Felsökning och en omstart krävdes för att få det att fungera igen.
05-03-29: Fantastico uppgraderades till version 2.8.4 r4. En del buggar hade åtgärdats.
05-03-27: PHP kompilerades för att få FreeType att fungera igen.
05-03-26: Datacentret drabbades av ett fel i nätverket som orsakade neretid mellan kl.07:33 till 07:55 idag.
05-03-22: En kompilering av php för att få EXIF att fungera utfördes ikväll.
05-03-17: Cpanel uppgraderades till version 10.0.0-RELEASE 149.
05-03-13: Nya ip-nummer gäller f.o.m idag för servern, och DNS namnservrarna. Se mer på Forumet.
05-03-07: Fantastico uppdaterades till senaste stabila versionen, 4 olika scripts uppdaterades, se mer på forumet.
05-03-05: Kortare nätverksstörningar drabbade Datacentret inkl. våra servrar på morgonen, Ett problem med routern åtgärdades, nu pågår vidare åtgärder för att permanent få nätverket stabilt igen.
05-03-02: Ett routerproblem för nätverket på Datacentret orsakade störningar mellan kl. 13:36 – 13:43.
05-02-27: Ny Layout för manufrog.com. Layouten är gjord med hjälp av Templates Express – 1 av 17 olika templates. Ingår i alla kontotyper via Fantastico
05-02-23: Vi behöver göra en uppgradering på servern för att täppa till ett säkerhetshål. Detta kommer ske vid 01:00 inatt. Beräknas vara färdigt på 15-30 min. Arbetet kan ge driftstörningar.
05-02-23: Servern hade ett driftavbrott mellan kl. 01:01 – 01:26. Servern uppdaterades.
05-02-22: Servern har nu en ny hårddisk för Backup, och kommer nu åter vara stabil. Bytet skedde kl. 06:38 – 08:20.
05-02-21: Nu kan vi även erbjuda våra kunder att betala via sin InternetBank. Detta sker med hjälp av Payson. Detta underlättar för de som inte kan eller vill använda ett konto/kreditkort.
05-02-21: Fantastico uppgraderades till v.2.8.4 r1. Flera script uppdaterades & dessutom tillkom Templates Express. Läs mer på forumet.
05-02-20: Idag förekom driftstörningar mellan kl. 13:20 – 13:37. Orsaken är Backup hårddisken som nu kommer bytas ut mot en ny. Mer info finns på forumet.
05-02-19: Driftstörningar förekom mellan kl.18:09 – 18:53. Orsaken var även nu Backup-strulet. Tekniken tycks strejka rejält denna veckan. Trots åtgärder vill det inte fungera.
05-02-17: Ett test orsakade ett driftavbrott kl. 20:02 – 21:20. Testet påvisade ett fel som nu SKALL åtgärdas för att vi inte ska få fler neretider. Vi är mycket ledsna över detta strul.
05-02-17: Ännu ett driftavbrott inträffade kl. 01:02 – 02:25. Vi har nu lokaliserat felet, och åtgärder pågår under natten.
05-02-16: Ett driftavbrott inträffade mellan kl. 01:06 – 02:15, vi uppgraderade Kernel till senaste versionen, och hoppas att detta ska få servern stabil.
05-02-15: Servern uppgraderades färdigt kl.07:09, med ny CPU’s. Intel Dual Xeon 2,4 Ghz. Allt för att förbättra prestandan på servern.
05-02-14: En dag av oerhört lång neretid drabbade servern idag. Efter ett strömavbrott vägrade servern reboota. Vi är mycket ledsna över detta. Mer info om detta hittar Ni på forumet.
05-02-13: Ett preliminärt datum för uppgraderingen av hårdvaran på servern är nu Tisdag 15:e feb, kl.05-06. Se mer på forumet. Uppgraderingen kommer orsaka neretid.
05-02-12: Uppgraderingen av hårdvaran på servern blev inställd inatt. Ett nytt datum kommer presenteras här & på forumet, samt skickas ut via e-post till alla berörda kunder så snart vi får ett nytt datum.
05-02-07: Fantastico uppgraderades till version 2.8.2 (r12). 12 script uppdaterades m.m Se Forumet.
05-02-02: En d-dos attack drabbade servern vilket medförde nätverksstörningar mellan ca 16:28 till 17:09. Vi beklagar detta stort, teknikerna lovar att de gör allt de kan för att förhindra detta.
05-01-30: Kodade om så att ett nytt fönster öppnas när man ska betala via 2CO eller PayPal. Detta pga när sidan öppnades i ett frame såg det ut som om sidan inte var säker. (”Hänglåset” kom ej upp)
05-01-15: En kompilering av Apache genomfördes mellan kl.04:23-04:47 inatt. Detta för att få allt att bli stabilt igen, efter php uppgraderingen. – läs mer här –
05-01-14: PHP uppgraderades till version 4.3.10, och Zend Optimizer till version 2.5.7 vid 02:50 tiden inatt.
05-01-13: Fantastico uppgraderades till version 2.8.2 (r11). En del buggar åtgärdades för div. script-installationsrutiner.
05-01-13: En del kortare nätverksstörningar förekom under förmiddagen (ca 3-5 min/gång).
05-01-08: Fantastico uppgraderades till version 2.8.2 (r10). Flera script uppdaterades till senaste versionerna, bla. WordPress.
05-01-02: Från kl. 23:34 startade ett underhåll på servern vilket medför vissa störningar på SMTP (e-post).
05-01-02: Under natten mellan ca kl. 02:21 till 02:51 , och mellan ca 05:21 till 05:51 förekom nätverksstörningar igen. Vi ber om ursäkt för detta.
05-01-01: Under natten förekom flera nätverksstörningar. Problem med en switch åtgärdades för att få allt stabilt igen. Se gärna mer här: foruminlägg.

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.