Nyheter
Author admin     Category 2006     Tags
06-12-30: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r30 på alla servrarna ikväll – flera script var uppdaterade.
06-12-21: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r29 på alla servrarna ikväll – flera script var uppdaterade.
06-12-15: Mer RAM-minne installerades på Manu1-servern inatt. Neretid förekom pga detta.
06-12-03: RAM-minnet byttes ut på Manu6-servern under natten.
06-11-12: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r26 på alla servrarna ikväll – flera script var uppdaterade.
06-10-29: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r25 på alla servrarna ikväll – flera script var uppdaterade.
06-10-25: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r24 på alla servrarna ikväll – flera script var uppdaterade.
06-10-17: Manu3 och Manu4 servrarna bytte ut hårdvara under natten. Neretid ca 30 minuter pga detta.
06-10-12: En montering av en backup-hårddisk på Manu5-servern utfördes fel tid ikväll. Detta orsakade neretid. Mer info på forumet.
06-10-10: Manu5-servern byter ut all hårdvara och neretid förekommer pga detta. Mer info på forumet.
06-10-09: Manu1-servern drabbades av neretid vid 19:50 tiden ikväll pga en kunds script. Mer info i forumet.
06-09-28: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r21 på alla servrarna. Fler script var uppgraderade.
06-09-27: Manu5-servern drabbades av flera omstarter idag, och mycket neretid. RAM minnet var defekt och byttes ut. Mer info på forumet.
06-09-24: Apache på Manu5-servern gick ned kl. 17:06 – 18:16 ikväll. Mer info finns på forumet.
06-09-18: Hårddisken på Manu5-servern gick sönder vid 21-tiden ikväll och måste bytas ut. Läs mer på forumet.
06-09-09: Mellan kl. 17:01 till 17:22 förekom stora störningar för hela nätverket på datacentret.
06-09-06: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r20 – flera script var uppdaterade.
06-09-04: Manu2-servern uppgraderades med mer RAM-minne vid 15 tiden idag.
06-08-28: ClickBe uppgraderades till version 1.1.5 på servrarna ikväll.
06-08-24: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r19 på servrarna idag. Flera script var uppdaterade.
06-08-22: RAM minnet byttes ut på Manu2-servern under natten.
06-08-16: PHP kompilerades under natten på Manu1 & Manu2 servrarna för att få GD att fungera i php5. Läs mer på forumet.
06-08-13: En hårddisk installerades på Manu3-servern vilket orsakade neretid kl.15:55 – 16:09.
06-08-11: Manu6-servern trafik in/ut blockerades mellan kl. 17:56 – 18:18 pga en krånglande brandvägg.
06-08-09: MySQL servern på Manu2-servern vägrade starta på morgonen. Omstart av hela servern orsakde neretid vid 10:15 tiden. Läs mer på forumet.
06-08-06: Php5 installerades på Manu2 & Manu1 servrarna under natten.
06-08-04: Php5 installerades på Manu3-servern under natten.
06-08-03: Fantastico uppgraderades på alla servrarna till version 2.10.2 r17 – flera script uppdaterades. Läs mer på forumet.
06-08-03: Php5 installerades på Manu4-servern under natten.
06-08-02: Php5 installerades på Manu5-servern under dagen.
06-07-19: En kompilering på Manu2-servern utfördes ikväll.
06-07-13: Ett nytt Kundsystem är nu igång. Läs mer på forumet.
06-07-06: Manu2-servern var nere mellan ca kl.17:00 till 18:00 pga mailserverproblem. Läs mer på forumet.
06-07-06: Datacentret drabbades av stora nätverksstörningar mellan kl. 11:16 – 12:52. Läs mer på forumet.
06-07-02: Fantastico uppgraderades på servrarna idag till version 2.10.2 r16. Läs mer här.
06-07-01: Apache gick ned på Manu2-servern idag vid 14:30 tiden. Felet åtgärdades vid 15:30 tiden. Läs mer på forumet.
06-06-28: ClickBe uppgraderades till senaste versionen ikväll på servrarna.
06-06-24: Fantastico uppgraderades på servrarna idag till version 2.10.2 r15. Läs mer här.
06-06-14: MySQL uppgraderades på Manu2-servern under tisdagen, och en kompilering av php gjordes idag.
06-06-04: Under dagen förekom störningar på Manu2-servern pga åtgärdandet av kontonens utrymmebegränsning.
06-06-04: En kompilering gjordes under natten för att få vissa funktioner på Manu4-servern att fungera.
06-05-25: PHP kompilerades under morgonen idag på Manu4-servern för att få vissa funktioner att fungera.
06-05-24: PHP kompilerades under förmiddagen idag på Manu2-servern för att få vissa funktioner att fungera.
06-05-13: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r13 på alla servrarna idag. Läs mer här.
06-05-11: Cpanel uppgraderades under natten på Manu1-servern.
06-05-09: Phpsuexec aktiverades på Manu1-servern på morgonen. Läs mer här.
06-05-07: Manu1-servern startades om vilket medförde neretid mellan kl. 19:28 – 19:41.
06-05-02: Phpsuexec aktiverades på Manu5-servern inatt. Läs mer här.
06-04-27: Vi erbjuder nu PHP 5 för alla kunder på Manu6-servern. Läs mer här.
06-04-25: Phpsuexec aktiverades på Manu4-servern inatt. Läs mer här.
06-04-24: Manu3-servern uppgraderades med mer RAM-minne. Neretid på mindre än 5 min förekom pga detta.
06-04-19: Phpsuexec aktiverades på Manu2-servern inatt. Läs mer här.
06-04-16: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r12. Flera script uppgraderades och en del buggar åtgärdades. Läs mer här.
06-04-11: Phpsuexec aktiverades på Manu3-servern inatt. Läs mer här.
06-04-01: Manu2-servern startades om och orsakade neretid kl. 15:04 – 15:15 idag.
06-03-27: Manu1 & Manu3 servrarna hade störningar & avbrott idag pga kunders ostabila installerade script. Läs mer här.
06-03-26: Apache startades om på Manu3-servern efter omkonfigurering vid 15:10 tiden idag.
06-03-17: I Power-konton ingår numera 10 tilläggsdomäner & 10 Parkerade Domäner.
06-03-17: Fantastico uppgraderades på servrarna. Flera script var uppdaterade. Läs mer här.
06-03-07: MySQL uppgraderades på Manu1-servern ikväll. Störningar förekom, samt neretid då Apache kompilerades.
06-03-01: Manu2-servern drabbades av störningar idag pga ett konto som överbelastade servern. Den startades om vid 15:41 tiden efter att felet avhjälpts.
06-02-28: Fantastico uppgraderades till version 2.10.2 r10 på servrarna. Flera script var uppdaterade. Läs mer här.
06-02-22: Manu2-servern drabbades av en D-DOS attack kl.21:07. Störningar pågick till kl.21:25 innan attacken isolerats helt. Läs mer här.
06-02-19: Manu3-servern startades om vid 22:40 tiden ikväll. Störningar pågick sedan under 2 timmar pga felsökning.
06-02-12: Datacentren drabbades av stora problem, så alla våra servrar fick neretid kl. 10:48 – 11:05. Stora störningar förekom sedan fram till kl. 14:35. Läs mer här.
06-02-07: Nätverken i datacentren har haft störningar hela dagen, felet håller på att åtgärdas. Läs mer här.
06-02-01: Fantastico uppgraderades på servrarna. Flera script var uppdaterade. Läs mer här.
06-01-31: Manu1-servern var nere under 15 minuter ikväll. Ett konto överbelastade servern.
06-01-28: Manu2-servern startades om vilket medförde neretid kl. 15:20 – 15:33.
06-01-23: En d-dos attack drabbade Manu3-servern. Störningar förekom innan den stoppades.
06-01-19: Manu3-servern drabbades av störningar ikväll. Neomail var vara orsaken till detta.
06-01-16: Manu1 servern drabbades av neretid kl. 18:11 till 18:24 pga ett Neomail problem.
06-01-15: Nätverksarbete pågick mellan kl. 11:48 till ca 13:42 för den del av nätverket Manu2-servern finns i. Läs mer här.
06-01-14: Uppgraderingen av Cpanel är nu genomförd på Manu och Manu3 servrarna.
06-01-12: Manu2 och Manu3 servrarna har en version av cpanel som orsakar störningar. Uppgradering kommer ske för att åtgärda detta.
06-01-08: Fantastico uppgraderades på servrarna ikväll. Många script uppdaterade. Läs mer här.
06-01-08: MySQL servern på Manu1-servern hade problem på förmiddagen. Läs mer här: här.

So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.