Integritetspolicy

ManuFrog Webbhotell följer PUL men från 25 maj 2018 följer vi GDPR.

Personuppgiftsansvarig

ManuFrog Webbhotell är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in från våra kunder.
Ändamålet för vilka personuppgifter som hanteras av ManuFrog Webbhotell är att kunna leverera tjänster och produkter som beställts av ManuFrog Webbhotells kunder.

Uppgifter som samlas in

ManuFrog Webbhotell behandlar uppgifter om kundens namn, postadress, telefonnummer, epostadresser samt motsvarande uppgifter som behövs för kontakt med kunden.
Även personnummer eller organisationsnummer om kunden beställt registrering eller flytt av toppdomänerna .SE och .NU.
IP-nummer hanteras också för att förhindra missbruk av tjänsten och andra uppgifter som kan behövas för att fullfölja registrering av tjänster eller produkter som kunden beställt.

Personuppgifter lämnas till ManuFrog Webbhotell vid beställning av tjänst eller produkt på vår hemsida. De lagras sedan i vårt kundsystem på våra servrar och skickas endast vidare till de leverantörer som kräver dessa för att registrera ett domännamn.
När man ej längre är kund hos oss raderas uppgifterna direkt och sparas endast i backup enligt nedan

Backup

Backup utförs på system innehållandes personuppgifter om våra kunder och på alla tjänster där backup ingår. Backuper sparas max 1 månad utom de underlag som måste lagras för Skatteverket i 7 år.

Säkerhet

Alla våra system använder krypteringsnycklar och lösenord där bara den som behöver tillgång till personuppgifter om våra kunder får tillgång till dessa.
All kommunikation är krypterad där personuppgifter hanteras.
Lagringsmedia som byts ut sparas i maximalt 1 månad därefter raderas datan.

Säkerheten är hög till serverhallarna, endast personer med rätt tillstånd kommer förbi säkerhetsvakterna som finns där dygnet runt.

Överföring av personuppgifter utanför EU

För de servrar ManuFrog Webbhotell har placerade i USA gäller EU-US Privacy Shield. Mer info om detta finns här: Adequacy Decisions
Datacentret i USA (Hostdime) finns med  i EU-US Privacy Shield vilket Ni kan se här: Privacy Shield Framework

Personuppgiftsbiträde

Kontoinnehavaren är personuppgiftsansvarig och ManuFrog Webbhotell dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Kontoinnehavaren samlar in och lagrar på ManuFrog Webbhotells servrar.
Kontoinnehavaren ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att ManuFrog Webbhotells eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Om Kontoinnehavaren bedömer eller önskat att Kontoinnehavaren och ManuFrog Webbhotell ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kontoinnehavaren och ManuFrog Webbhotell överens om att ManuFrog Webbhotells Personuppgiftsbiträdesavtal ska användas. ManuFrog Webbhotells Personuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt i ManuFrog Webbhotells Kundavdelning (Support -Nedladdningar).
Kontoinnehavaren ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla ManuFrog Webbhotell skadelös från alla former av skador och förluster som ManuFrog Webbhotell lider som en följd av Kontoinnehavarens bristande fullgörande av sina skyldigheter.