Softaculous

softaculous
Automatisk installerare av över 300 skript – och fler läggs till kontinuerligt.
Hittas i Cpanel och ingår i alla typer av konton.

En komplett lista på vilka skript som ingår finns här:
http://www.softaculous.com/softwares

Mer info om Softaculous hittas i forumet:
Forumet